ჩვენ შესახებ -

20% ფასდაკლება სტუდენტებისთვის

ჩვენ შესახებ

Smart Fish ვიზუალური და კონტენტ კომუნიკაციების აკადემიაა, რომელშიც შეისწავლი სარეკლამო და კრეატიულ ინდუსტრიაში არსებულ ძირითად მიმართულებებს, მიიღებ თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას ვიზუალური კომუნიკაციების სხვადასხვა ხელსაწყოს დახმარებით.

ᲠᲐᲡ ᲘᲡᲬᲐᲕᲚᲘ ᲩᲕᲔᲜᲗᲐᲜ?

ჩვენთან ისწავლი ვიზუალური და კონტენტ კომუნიკაციების სხვადასხვა პრინციპსა და ხელსაწყოს. სალექციო კურსების სილაბუსები შექმნილი ისე, რომ თითოეულმა სტუდენტმა პროფესიონალი, პრაქტიკოსი ლექტორების დახმარებით მაქსიმალურად მიიღოს მაღალი ხარისხის ცოდნა და უნარ-ჩვევები, რაც მათ კარიერულ წინსვლაში დაეხმარება.

ᲠᲐ ᲣᲞᲘᲠᲐᲢᲔᲡᲝᲑᲔᲑᲘ ᲒᲕᲐᲥᲕᲡ ᲩᲕᲔᲜ? 

გამოცდილი, პრაქტიკოსი ლექტორების დახმარებით შეძლებ მიიღო საჭირო უნარ-ჩვევები ციფრული კომუნიკაციის სხვადაასხვა სფეროში.

კურსის დასრულების შემდეგ შესაძლებლობა გექნება, სტაჟირება გაიარო სარეკლამო/საკომუნიკაცია სააგენტოებში.

ბრიფებსა და ქეისებზე მუშაობა დაგეხმარება, ფეხი აუწყო არსებულ კონტექსტსა და რეალობას.

სასწავლო კურსის განმავლობაში შექმნი შენს პორტფოლიოს, რაც სამომავლოდ დასაქმებაში დაგეხმარება.