მაგდა შონია -

მასტერკლასი გრაფიკულ დიზაინში

მაგდა შონია