ბლოგის ქავერი

3D დიზაინის (Blender) კურსდამთავრებულების ფინალური ნამუშევრები

02.02.2023

3D მოდელირება წარმოადგენს სხვადასხვა სფეროში ინოვოციებისა თუ იდეების მარტივად აღსაქმელ ვიზუალიზაციას, ამიტომ სამგანზომილებიან ნამუშევრებს ხშირად შეხვდები სხვადასხვა ინდუსტრიაში.

3D დიზაინის (Blender) – ის კურსის შესახებ სრულიად შეგიძლია წაიკითხო აქ.

ამ სტატიაში ნახავ 3D დიზაინის კურსდამთავრებულების ფინალურ ნამუშევრებს.
ბრიფის მიხედვით სტუდენტებს უნდა შეექმნათ საერთაშორისო ბრენდების 3D იზომეტრული პოსტერები, რომლებიც ახალი ობიექტების გახსნას ეძღვნებოდა.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_end"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_end"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span></span>&lt;/</p> <p style="text-align: center;"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-4692" p="" /></p> <p style="text-align: center;"><iframe loading="lazy" title="Davit Beqauri" src="https://player.vimeo.com/video/795516305?h=45ee0b6c8d&amp;badge=0&amp;autopause=0&amp;player_id=0&amp;app_id=58479" width="800" height="619" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

 

საბა კოკელაძე

საბა კოკელაძე
© საბა კოკელაძე

დავით ბექაური დავით ბექაური
© დავით ბექაური

ხატია ცერცვაძე ხატია ცერცვაძე
© ხატია ცერცვაძე

ლაშა დიდავა ლაშა დიდავა
© ლაშა დიდავა

ანა ცხომარია
© ანა ცხომარია

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

საბა ფუტკარაძე
©საბა ფუტკარაძე

ალექსანდრე მარუაშვილი ალექსანდრე მარუაშვილი

ალექსანდრე მარუაშვილი
© ალექსანდრე მარიაშვილი
ნიკა მოსიაშვილი
ნიკა მოსიაშვილი
© ნიკო მოსიაშვილი